Inzicht

 Naald en draad, 15 januari 2017

Als kunstenaar binnen een organisatie is mijn rol om vanzelfsprekendheden ter discussie te stellen. Doordat ik als buitenstaander kijk zie ik gewoontes die mensen in de weg zitten of stagnerend kunnen werken. Vanuit mijn blik vraag ik ruimte voor anders kijken binnen een organisatie. Een team dat bij mij een Masterclass volgt start met een vraag vanuit de organisatie. Door deze vraag centraal te stellen en te verbeelden ontstaat een nieuwe kijk op de eigen wereld. Dit zorgt voor ruimte voor ideeën en een nieuwe aanpak.

No comments yet.

Geef een reactie