Over Silvia

Masterclasses

In de masterclasses werk ik vanuit mijn brede achtergrond en ervaring aIs kunstenaar en gedragswetenschapper. Ik leer deelnemers om anders naar een vraagstuk te kijken. Vanuit mijn wetenschappelijke achtergrond in gedragswetenschappen horen reflectie en analyse hier vanzelfsprekend bij. In de masterclasses werk je vanuit de Design Thinking Methode. Deze methode begint met een brede kijk op een vraagstuk, en leert je met een andere blik tot nieuwe inzichten en oplossingen te komen.

Beeldend kunstenaar/Onderzoeker

In mijn beeldend werk onderzoek ik hoe ik de manier waarop het thema identiteit in mijn projecten naar voren komt kan vertalen naar beelden. Ik onderzoek op welke manieren ik dit het beste weer kan geven, strip-achtig, of juist heel rauw, waarbij ik fantasie, herinneringen en associaties combineer tot een nieuw perspectief of werkelijkheid.

CV Silvia Russel