Over Silvia

Masterclasses

In de masterclasses werk ik vanuit mijn brede achtergrond en ervaring aIs kunstenaar en gedragswetenschapper. Ik leer deelnemers vanuit creativiteit en inspiratie naar een vraagstuk te kijken. Vanuit mijn wetenschappelijke achtergrond in gedragswetenschappen horen reflectie en analyse hier vanzelfsprekend bij. Door het werken op andere locaties zoals New York en Berlijn ben ik in staat om ook anders naar vanzelfsprekendheden te kijken. In de masterclasses werk je vanuit de Design Thinking Methode. Deze methode begint met een brede kijk op je vraagstuk, om vervolgens vanuit een andere blik tot nieuwe inzichten en oplossingen te komen.

Beeldend kunstenaar/Onderzoeker

Voor mijn tekeningen verzamel ik van persoonlijke verhalen van anderen. Dit doe ik in ontmoetingen en onderzoek. Ik ben in het onderzoek op zoek naar hoe anderen betekenis geven aan gebeurtenissen in hun leven. In mijn tekeningen combineer ik elementen uit verschillende verhalen en gebruik vergroting, eigen associaties in het beeld. In deze nieuwe combinaties ontstaan nieuwe verhalen.

Mijn CV