Over Silvia

Masterclasses

In de masterclasses combineer ik mijn brede achtergrond en ervaring aIs kunstenaar en gedragswetenschapper. In mijn kunstpraktijk werk ik vanuit creativiteit en inspiratie. Vanuit mijn wetenschappelijke achtergrond in gedragswetenschappen ben ik gewend om vanuit een sociaal-analytische blik naar vraagstukken te kijken. Ik heb lange tijd in New York en Berlijn gewerkt en gewoond. Deze achtergrond sluit aan bij mijn aanpak in Masterclasses vanuit de Design Thinking Methode. Hierin leer ik anderen om ook op een andere manier te kijken om zo te kunnen vernieuwen.

 

 

 

Beeldend kunstenaar

In mijn tekeningen spelen persoonlijke verhalen een centrale rol. Ik ben op zoek naar de betekenis die mensen aan gebeurtenissen geven en hoe je deze kunt veranderen. In mijn werk gebruik ik elementen van verhalen van anderen en mijn eigen observaties. Ik onderzoek persoonlijke gebeurtenissen en werk met verschillende sociale groepen en groepscodes, om onderliggende thema's boven te krijgen. In mijn tekeningen draai ik wat ik hoor of zie om, ik spiegel en vergroot elementen uit. Door nieuwe combinaties te maken onderzoek ik hoe ik nieuwe betekenissen kunnen ontstaan.  

 

Zie hier mijn cv