Maatschappelijke Ontwikkeling

De Design Thinking Methode is ook geschikt voor het werken met sociaal maatschappelijke vraagstukken. Vanuit de deze methode heb ik projecten opgezet met verschillende bewonersgroepen in buurthuizen in Amsterdam. Doel hiervan was om de maatschappelijke horizon van de deelnemers te verbreden en om de sociale cohesie te versterken. Vanuit het anders leren kijken naar en benutten van hun eigen kwaliteiten e vaardigheden deden deelnemers inspiratie op om deze ook buiten hun privé leven toe te passen. Zij vonden manieren om deze ook duurzaam in een bredere maatschappelijke context in te zetten.

 

No comments yet.

Geef een reactie