Dagelijks werk

 15 januari 2017

Als kunstenaar wordt ik gevraagd om binnen een organisatie vanzelfsprekendheden ter discussie te stellen. Doordat ik dingen als buitenstaander zie, en verwoord of verbeeld, zijn deze dan niet meer vanzelfsprekend . Hierdoor ontstaat ruimte voor verandering binnen de organisatie. Een team dat een Masterclass volgt start vaak met een algemene organisatievraag. Door deze vraag centraal te stellen en te verbeelden zorgt voor nieuwe inzichten en ideeën. Zo ontstaat ruimte om op een andere manier te kijken en oplossingsgericht te gaan denken.

No comments yet.

Geef een reactie