Inzicht

 Naald en draad, 15 januari 2017

Als kunstenaar wordt ik gevraagd om binnen een organisatie vanzelfsprekendheden ter discussie te stellen. Doordat ik dingen als buitenstaander zie, en verwoord of verbeeld, zijn deze dan niet meer vanzelfsprekend. Hierdoor ontstaat ruimte voor verandering binnen de organisatie. Een team dat een Masterclass volgt start met een vraag die past bij de organisatie. Door deze vraag centraal te stellen en te verbeelden ontstaan nieuwe inzichten en ideeën. Dit zorgt voor ruimte om ook zelf op een andere manier naar je eigen werk te kijken.

No comments yet.

Geef een reactie